Monday, July 28, 2014

Have confidence in the messages of Rav Nir Ben Artzi, shlita

I was sent the following by Rav Nir Ben Artzi's, shlita, office listing all the comments that the Rav has said about the tunnels in Gaza over the years. The fascinating aspect of the list is that everything that he said came true. I apologize that the list is only in Hebrew (and I do not have the time to translate), but the point is to show that the Rav's messages are not his opinion, but a definite source of Hashem's opinion. As it says in Parashat Shoftim, if what an individual says comes true, know that they are messages from Hashem. You can, of course do a Google translate on any item that is of interest.

I hope to have the Rav's weekly message translated by Wednesday at the latest, B 'N.

בס"ד

מתוך מסרי הרב ניר בן ארצי שליט"א
בעניין המנהרות

כסלו תשע"ג: המצרִים רוצים כביכול הפסקת אש, אבל עוזרים להכניס עוד תחמושת דרך המנהרות.
וישב תשע"ג 5.12.12: במצרים תהיה מהפכה גדולה, התחילה כבר ותימשך עד אין-סוף כמו בסוריה - סבלנות! במצרים תפסו ספינת נשק ותחמושת המיועדת לחמאס - העסיקו את אנשי התקשורת והצלמים בהצגה, ובצד השני המשיכו להכניס תחמושת לחמאס דרך המנהרות.
בשלח תשע"ג: גילוי המנהרה ליד קיבוץ ניר-עוז, היה נס מהקדוש-ברוך-הוא. יש עוד כמה מנהרות מעזה, חלקן בשלבי סיום וחלקן בהכנות. הקדוש-ברוך-הוא גילה לעם ישראל את המנהרה, כאבא השומר על ילדיו. זה נס כמו ניסי חנוכה ופורים. ראשי החמאס כוונותיהם רק רעות, הם רוצים להיכנס לישראל כדי להשחית ולהרוג. אם חס ושלום היו מצליחים להיכנס דרך המנהרה, היו עושים דברים קשים והיה קורה אסון גדול מאוד. הקדוש-ברוך-הוא הקדים תרופה למכה ולא נתן להם את 'התענוג' לפגוע בילדיו. הקדוש-ברוך-הוא אומר: 'מי לה' אליי' - הוא שיהיה מוגן, שמור ומצליח!כל הקיבוצים בעוטף עזה והסביבה, שיש להם אפשרות לעשות חומה בתוך האדמה כדי למנוע מנהרות וחדירות - שיעשו.
יתרו תשע"ד: צבא-הגנה-לישראל לא יזלזל בקו רצועת עזה, מיד-מרדכי ועד אילת. צריך לפקוח עיניים, יש הרבהמנהרות באזור המיועדות לעבור את החומה. צריך גם להיזהר באזור ירושלים, מתכננים שם לחטוף חיילים ולעשות 'בלאגן'.
בכפרים הערביים יש כמויות תחמושת ונשק במימדים ענקיים. צריך להקדים תרופה למכה, כדי למנוע שימוש בהם נגד יהודים. שירות הביטחון הכללי צריך למנות ולאמן אנשים מיוחדים שיחפשו נשק, תחמושת וטילים בכפרים הערביים.
פרשת תצווה תשע"ג - 21/02/2013
החמאס ממשיך לחפור מנהרות מעזה לכיוון ישראל. צבא-הגנה-לישראל צריך להיות ערני מאוד, במיוחד במקומות שקרובים לגדר הגבול מול עזה.
בכפרים הערביים בארץ ישראל יש המון תחמושת וכלי נשק, הם לא רק גונבים מצבא-הגנה-לישראל, הם גם מייצרים בעצמם. השב"כ צריך לפעול באופן דחוף! צריך למצוא מחרטות מתכת וברזל ולחפש מתחתיהן ובסביבותיהן, הם מייצרים תחמושת ונשק ומחכים להוראה מבחוץ כדי להפעיל אותם. יש להם אמצעי לחימה בשביל 20,000 איש

פרשת ויקהל פקודי תשע"ג: החמאס והפלסטינאים, מתנהגים כביכול יפה, כדי לעשות הצגה לאובמה וכדי שהעולם ירחם עליהם. הם מומחים בהצגות - שילכו לעבוד בהוליווד. החמאס והפלסטינאים ממשיכים לחפור מנהרות לכיוון ישראל, גם ישנות וגם חדשות.
בכפרים ובערים הערביים בכל שטחי ישראל, יש מפעלים ומחרטות שמייצרים תחמושת ונשק לשימוש עצמם.
מדבר סיני מלא בתחמושת טילים, סמים, משקאות חריפים, מכוניות ונשקים, המוברחים לחמאס ולפלסטינאים בעזה.

פרשת ויקרא תשע"ג: צבא-הגנה-לישראל, לפקוח עיניים! מבריחים נשק ותחמושת מתוחכמת מסודן לעזה דרך מצרים. בעזה יש הרבה מנהרות לכיוון ישראל והרבה מחילות בהן הם מסתירים את הנשק והתחמושת אותם הם רוצים להעביר לערבים בתוך שטח ישראל. צבא-הגנה-לישראל צריך לשמור סוד, אסור לפרסם דבר ולא להתערב בפוליטיקה!
אזהרה חמורה! חיילי צבא-הגנה-לישראל, לא לעלות על טרמפים! הם עושים מאמצים גדולים ביותר על מנת לחטוף חיילים, כדי להכאיב ליהודים ולקלקל את חג הפסח, חג החרות. הם מתחפשים עם ציציות וכיפה שיחשבו שהם אנשים אדוקים.


פרשת תזריע מצורע תשע"ג: החמאס מתחמש, לא להאמין בהם, הם ממשיכים לחפור מנהרות. הם מקבלים המון כסף מהעולם, לוקחים אותו לעצמם ולא לטובת אזרחי עזה. כל מטרתם לחטוף חיילים ולחבל בסיור של חיילי צבא-הגנה-לישראל על גדר הגבול.
צבא-הגנה-לישראל, צריך לבדוק יום יום, ערב ערב, להיות ערניים ולפקוח עיניים, על הכביש ומצדדיו, מאילת עד כיסופים. לא להירדם בג'יפ הסיור, כי הם מתכננים מלכודות ו'הפתעות'.

בהעלותך תשע"ג: החמאס בעזה בשקט מזויף, כדי שצבא-הגנה-לישראל יכנס לשאננות ויגיד כמה הם מסכנים - הם לא מסכנים. הם מתחמשים בכמויות אדירות, ממלאים את המחסור ממדבר סיני, שם יש תחמושת ונשק שמועברים דרך המנהרות. רוב החיילים המצרים משוחדים והחמאס ועזה עובדים בשיתוף פעולה עם הערבים בארץ ישראל, עובדים 'מאוד יפה'. שרות הביטחון הכללי, המוסד ומשרד הביטחון, צריכים לבדוק את העניין הזה במאה עיניים. יש להם מפעלים ומחרטות במקומות מגורים של ערבים בישראל והם מייצרים תחמושת וכלי נשק למיניהם. מתחת למפעל תמים, יש עוד מפעל לייצור תחמושת.

פרשת דברים תשע"ג: מדבר סיני מלא בני אדם מכל הסוגים, מלא טילים ותחמושת - השוק האפור והשחור, אין דין ואין דיין. מורסי לא שמר מספיק במדבר סיני על העברת תחמושת ונשק דרך המנהרות לחמאס. הוא כאילו תפס 5% אחוז ו-95% אחוז נכנסו לעזה ולחמאס. במצרים יש בלאגן גדול, אין סדר והמהפכה רק התחילה, לא יהיה לזה סוף.
פרשת תולדות תשע"ד: החמאס נמצא כרגע בהלם, על שצה"ל מגלה את המנהרות. החמאס עבר לתוכנית חדשה, כדי להרוס את השלווה של מדינת ישראל - מדינת היהודים. לכן, לא צריכה ממשלת ישראל להתערב במלחמה שבין מצרים לחמאס.
פרשת ויצא תשע"ד: חיילי צבא-הגנה-לישראל לא לעלות על טרמפים! אל תגידו 'לי זה לא יקרה!'. יש הרבה ערבים בארץ שמשתפים פעולה עם ערבים בחוץ כדי לחטוף חיילים. הפלשתינאים ממשיכים לפתוח ערוצי מנהרות בלי סוף - סוגרים מפה פותחים מפה.

וישלח תשע"ד: 10.11.13 - צריך להיזהר מהמסתננים, כי הם עושים תועבות ורוע בעם ישראל. הם לומדים מהחמאס לעשות מנהרות. כן, הם עושים מנהרות! צריך לפקוח עיניים באזור בו הם נמצאים ומתחבאים וצריך לעבוד קשה כדי לנטרל ולהוציא אותם חוקית מישראל. אף מדינה לא רוצה אנשים זרים כי כל מדינה יש לה את אזרחיה.
מקץ תשע"ד: צבא-הגנה-לישראל צריכים להיות ערניים! מעזה ועד אילת חופרים מנהרות כמו חפרפרות ורוצים לירות לישראל טילים מטווח אפס. כל אלה שתפקידם לחפש איפה עוברות מנהרות, יעבדו במרץ,כדי שלא תהיה 'הפתעה' בגבול הזה.
ויגש תשע"ד 1.12.13: לחשוב על עתיד המדינה ועתיד ילדינו ולא להתלהב לעשות שלום עם הפלסטינאים, זה לא שלום אמיתי! אל תהיו יפי-נפש כדי שיפרסמו אתכם, זה לא עסק פרטי שלכם! כל העולם גויים, ובטח ובטח שכולם ירצו את טובת הפלסטינאים והערבים שנמצאים בתוך מדינת ישראל.תבינו יהודים, זה הבית שלנו, אין לנו לאן ללכת! לגויים יש לאן ללכת, הם יכולים לגור בכל העולם. רוב הגויים בארץ ישראל, הם הראשונים שרוצים למחוק את העם היהודי מביתו. צריך ללכת איתם ביד קשה, לפי חוק ולא להרפות מהם. אסור לתת להם להרים את הראש! מטרתם להוריד את דגל ישראל ולהניף את דגלם. המוסד, השב"כ וצה"ל צריכים להיות ערניים, לבדוק כל כפר ועיר ערבית, יש תחמושת ונשק גם אצלם, לא רק ברצועת עזה. יש המון נשק ותחמושת בתוך מקלטים מתחת לבתים שלהם, ביום שיתאים להם לפעול יחד עם הפלסטינאים נגד ישראל - יפעלו. צריך לבדוק טוב מחרטות, מתחתיהן ובסביבתן. כל פלסטינאי שנכנס לישראל בצורה לא חוקית יש לו מזימה נגד היהודים.
הסורים ימשיכו לאכול זה את זה. יש להם תחמושת בכמויות אדירות והם עושים מנהרות בתוך סוריה כמו שעושים מול ישראל, על מנת לשמור על התחמושת הכימית האכזרית. סוריה עושה צחוק מארצות-הברית ומהעולם.

שמות תשע"ד: כל רצועת עזה וכל המנהרות שעשה החמאס - הקדוש-ברוך-הוא שטף, הפיל ופירק להם את כל המנהרות - זאת בשורה טובה ומשמחת!
משפטים תשע"ד: צבא-הגנה-לישראל צריך להיות ערני בגבולות. החמאס עובד 24 שעות ביממה במנהרות כדי להפתיע בבסיסי צבא-הגנה-לישראל.
ויקהל תשע"ד: על צבא-הגנה-לישראל להיות ערני מרצועת עזה ועד אילת, יש שם חמאס ופלסטינאים שעושים מנהרות. חלק מהגויים בארץ ישראל מדווחים ועוזרים להם, יש להם נשק ותחמושת מהעולם התחתון, מעזה וממחנות הצבא. צריך להיות ערניים שלא יפתיעו את הבסיסים באזור שלהם - לא להירדם בשמירה!
תזריע תשע"ד: דיברנו מזמן על המנהרות ועכשיו גילו אחת! יש עוד מנהרות, לא אחת ולא שתיים, אלה זרועות של תמנון המכוונות כלפי ישראל. יש עוד מנהרות לכיוון הבסיס הגדול מול עזה ולעוד מקומות. בורא עולם מראה ליהודים ניסים גדולים שעושה להם ומדליק להם נורה אדומה שהשלום הזה הוא שקר אחד גדול - דמיון. מי שרוצה שלום לא עושה מנהרות, לא עושה הפגנות בהר הבית, לא חותך צינורות של גז, לא יורה טילים על ישראל ולא שולח אוניות עם טילים לרצועת עזה. חלק לא קטן מהגויים שגרים בארץ ישראל - אין אמונה בהם! הם גרים בישראל וצריך להיזהר מהם מאוד כי הם בשיתוף פעולה מלא עם הגויים מסביב למדינת ישראל. מתחילת העולם ועד עכשיו ערבים לא אוהבים את היהודים.
30.3.14 מצורע תשע"ד: מנהרות יש עוד הרבה, כמו שרצו להגיע לעין השלושה, רוצים גם להגיע לבסיס הגדול מול עזה. אבו מאזן 'משחק אותה' ילד טוב.
ממשלת ישראל, תפסיקו לחיות באשליות שיהיה שלום עם הפלסטינאים, זו אשליה אחת גדולה. לא יהיה שלום, המטרה שלהם למחוק את מדינת ישראל.
מגבול ירדן רוצים לבוא בהמוניהם לגבול ישראל, תתעוררו ממשלת ישראל! הם באים למזרח ירושלים כדי לעשות חבלות. המפחיד ביותר הוא שהם מתכננים לחטוף חיילי צה"ל באזור ירושלים באמצעות מוניות ותחפושות של חרדים. חיילי צבא-הגנה-לישראל, תהיו זהירים ותהיו ערניים. החמאס והפלסטינאים עושים יד אחת ועובדים על זה. מלך ירדן שמח, הוא יודע שיש אנשים שעושים את עבודתו - שלא יזכה לזה לעולם!
7.4.14 - שבת הגדול תשע"ד: החמאס, הפלסטינאים והג'יהאד ממשיכים לחפור מנהרות וממשיכים עם הנשק הפרימיטיבי והמודרני שלהם. הם נמצאים בכוננות, מחכים לשלוח מְטַר טילים על ישראל בשעה שירצו. שחרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, מנהיגיהם יהרגו את מנהיגיהם וימחקו מן העולם!
פסח תשע"ד: החמאס והפלסטינאים עובדים 24 שעות לחפור מנהרות. הם רוצים להיכנס לבסיס הגדול, זה מה שיש להם בראש. מצרים מבריחים להם תחמושת ונשק. החמאס והפלסטינאים ביחד כולם, מאוחדים, מאורגנים ומלוכדים.
אמור תשע"ד: ממשלת ישראל, תפסיקו להיות תמימים! עד הרגע הזה, הפלסטינאים, החמאס והפתח, חופרים מנהרות בלי סוף כדי לחטוף חיילי צבא-הגנה-לישראל. תתעוררו מהתרדמת! הקדוש-ברוך-הוא מפרק והורס את סוריה, חיזבאללה ואת כל מדינות ערב כדי שיהיה שקט לעם ישראל וכדי שלא יציקו להם, ואתם רוצים למסור חלקים מארץ ישראל לפלסטינאים?! הוריד לכם את סוריה מהראש, אז אתם 'משתעשעים' עם הפלסטינאים?! החמאס עושה סולחה עם הפלסטינאים ופתח וכולם מתאחדים כדי שיהיה להם כח להשפיע ולקחת חלקים ומחבלים מארץ ישראל.
בהר תשע"ד: מטרת הפלסטינאים, החמאס והפתח, הייתה לקבל את כל השבויים שלהם, לקחת אדמות מארץ-ישראל הקדושה ואחר כך להמשיך להילחם, לשלוח טילים לישראל וחבלות עד בלי די.
עד הרגע הזה, הם ממשיכים לחפור מנהרות לכיוון בסיסים צבאיים, עובדים 24 שעות. הם חופרים תעלות מתוך בתים שגרים בהם פלסטינאים. עד הרגע הזה הם מבריחים תחמושת ונשק ממדבר סיני וגם מייצרים בעצמם תחמושת. פניהם לא לשלום, רק לכבוש את מדינת ישראל.
עכשיו ממשלת ישראל והיהודים צריכים להיזהר עוד יותר! כולם גילו שהחמאס והפלסטינאים מאוחדים ומלוכדים - לא מהיום. היהודים סוף סוף יודעים שהערבים שונאים אותנו, יודעים את האמת! יש כאלה יהודים שחיים באשליות שאפשר להאמין בערבים ובפלסטינאים.
בחוקותי תשע"ד: הגשם שירד, מילא במים את כל המנהרות שחפרו מרצועת עזה וממקומות אחרים, המכוונות לבסיסי צבא-הגנה-לישראל. ייקח להם זמן לשקם את המנהרות. צבא הגנה לישראל צריך להיות ערני לחפירות ומנהרות.
סוריה תמשיך להימחק. המורדים ממשיכים להרוס, יעשו מנהרות ופיצוצים שיזעזעו את העולם. סוריה בדרך לכיליון, אין מי שישקם ויעזור לה - אף אחד לא מעוניין.
חוקת תשע"ד: ממשלת ישראל, בכל בית ברצועת עזה יש תחמושת כבדה מאוד, מאוד, מאוד! הם ממשיכים בשלהם לחפורמנהרות, כאילו לא רואים אותם ולא קרה כלום. הם מלמדים ומדריכים את החמאס בחברון איך לחפור מנהרות, למרות שהשטח שם סלעי.
החמאס כאילו נכנע לפלסטינאים לשלום, הכל זיוף, הם היו חברים מזמן, כדי שיוכלו לעבוד ביחד בשיתוף פעולה ולתקוף את ישראל.
מטות תשע"ד: ממשלת ישראלשחיילי צה"ל יהיו מאוד זהירים בכניסה קרקעית לעזה. לחמאס יש עוד עוזרים ושותפים בבונקרים, מתחת לבתים, במנהרות, בבתי חולים, במקומות שצה"ל לא יכול לראות, צריך זהירות גדולה בעניין. כל הבעיות בסוריה, לבנון, עיראק, תורכיה, ירדן ובעוד מקומות, כל הסיבוכים והסכסוכים - הכל מהחמאס. החמאס חושב שהוא מתעסק עם ארץ ישראל - הוא מתעסק עם מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, שיחבוט בהם מכה אחרי מכה, עד שיעלים אותם מהעולם! בורא עולם עושה ניסי ניסים למדינת ישראל, חיילי צבא-הגנה-לישראל ואזרחי ישראל היהודים! אף אחד לא יכול היה להאמין ולא לשער שכיפת ברזל תיירט 90% מהטילים הנשלחים לעבר מדינת ישראל. כל העבודה הזאת במלואה, היא עבודה של הקדוש-ברוך-הוא! שלא יקום אדם ויגיד 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה'.כיפת ברזל כוחה במדינת ישראל.
מסעי תשע"ד: המבצע שצה"ל יצא אליו, הוא לא מבצע קל. המנהרות שיש ברצועת עזה, זו מדינה שלמה מתחת לאדמה, עיר תחתית מתחת לעזה, החמאס יכולים לחיות שם לא רק חודשים, גם שנים. יש להם הרבה מנהרות ומערות, יש להם בתים מתחת לאדמה. כל חייל צה"ל ואזרח, לפתוח עיניים, הם אכזריים, פניהם לא לשלום, הם רוצים להרוס את עם ישראל. כל הערים והיישובים בארץ ישראל, שלא יחשבו שנגמרו להם הטילים. הם מלאים בכל מיני טילים, ארוכי טווח וקצרי טווח ויכולים כל רגע לשלוח טיל ולהפתיע בכל מקום במדינת ישראל. לא להיות בשאננות, להיות ערניים כדי שתהיו מוגנים.

1 comment:

 1. Hello!!!

  I know they are occurring thousands more perceptible miracles, as this war against Hamas and fakestinians. The words of Rav Brody Leisure Rav Nir Ben Artzi and raise the moral and spiritual.

  Are slowly being shown the truths (for those who really want to see), who are actually Hamas, and "civilians" in Gaza.

  B'H, through it all!

  Shavua tov and all the best!!!

  Luiz Felipe - S.P. - Brasil

  ReplyDelete