Monday, July 28, 2014

Have confidence in the messages of Rav Nir Ben Artzi, shlita

I was sent the following by Rav Nir Ben Artzi's, shlita, office listing all the comments that the Rav has said about the tunnels in Gaza over the years. The fascinating aspect of the list is that everything that he said came true. I apologize that the list is only in Hebrew (and I do not have the time to translate), but the point is to show that the Rav's messages are not his opinion, but a definite source of Hashem's opinion. As it says in Parashat Shoftim, if what an individual says comes true, know that they are messages from Hashem. You can, of course do a Google translate on any item that is of interest.

I hope to have the Rav's weekly message translated by Wednesday at the latest, B 'N.

בס"ד

מתוך מסרי הרב ניר בן ארצי שליט"א
בעניין המנהרות

כסלו תשע"ג: המצרִים רוצים כביכול הפסקת אש, אבל עוזרים להכניס עוד תחמושת דרך המנהרות.
וישב תשע"ג 5.12.12: במצרים תהיה מהפכה גדולה, התחילה כבר ותימשך עד אין-סוף כמו בסוריה - סבלנות! במצרים תפסו ספינת נשק ותחמושת המיועדת לחמאס - העסיקו את אנשי התקשורת והצלמים בהצגה, ובצד השני המשיכו להכניס תחמושת לחמאס דרך המנהרות.
בשלח תשע"ג: גילוי המנהרה ליד קיבוץ ניר-עוז, היה נס מהקדוש-ברוך-הוא. יש עוד כמה מנהרות מעזה, חלקן בשלבי סיום וחלקן בהכנות. הקדוש-ברוך-הוא גילה לעם ישראל את המנהרה, כאבא השומר על ילדיו. זה נס כמו ניסי חנוכה ופורים. ראשי החמאס כוונותיהם רק רעות, הם רוצים להיכנס לישראל כדי להשחית ולהרוג. אם חס ושלום היו מצליחים להיכנס דרך המנהרה, היו עושים דברים קשים והיה קורה אסון גדול מאוד. הקדוש-ברוך-הוא הקדים תרופה למכה ולא נתן להם את 'התענוג' לפגוע בילדיו. הקדוש-ברוך-הוא אומר: 'מי לה' אליי' - הוא שיהיה מוגן, שמור ומצליח!כל הקיבוצים בעוטף עזה והסביבה, שיש להם אפשרות לעשות חומה בתוך האדמה כדי למנוע מנהרות וחדירות - שיעשו.
יתרו תשע"ד: צבא-הגנה-לישראל לא יזלזל בקו רצועת עזה, מיד-מרדכי ועד אילת. צריך לפקוח עיניים, יש הרבהמנהרות באזור המיועדות לעבור את החומה. צריך גם להיזהר באזור ירושלים, מתכננים שם לחטוף חיילים ולעשות 'בלאגן'.
בכפרים הערביים יש כמויות תחמושת ונשק במימדים ענקיים. צריך להקדים תרופה למכה, כדי למנוע שימוש בהם נגד יהודים. שירות הביטחון הכללי צריך למנות ולאמן אנשים מיוחדים שיחפשו נשק, תחמושת וטילים בכפרים הערביים.
פרשת תצווה תשע"ג - 21/02/2013
החמאס ממשיך לחפור מנהרות מעזה לכיוון ישראל. צבא-הגנה-לישראל צריך להיות ערני מאוד, במיוחד במקומות שקרובים לגדר הגבול מול עזה.
בכפרים הערביים בארץ ישראל יש המון תחמושת וכלי נשק, הם לא רק גונבים מצבא-הגנה-לישראל, הם גם מייצרים בעצמם. השב"כ צריך לפעול באופן דחוף! צריך למצוא מחרטות מתכת וברזל ולחפש מתחתיהן ובסביבותיהן, הם מייצרים תחמושת ונשק ומחכים להוראה מבחוץ כדי להפעיל אותם. יש להם אמצעי לחימה בשביל 20,000 איש

פרשת ויקהל פקודי תשע"ג: החמאס והפלסטינאים, מתנהגים כביכול יפה, כדי לעשות הצגה לאובמה וכדי שהעולם ירחם עליהם. הם מומחים בהצגות - שילכו לעבוד בהוליווד. החמאס והפלסטינאים ממשיכים לחפור מנהרות לכיוון ישראל, גם ישנות וגם חדשות.
בכפרים ובערים הערביים בכל שטחי ישראל, יש מפעלים ומחרטות שמייצרים תחמושת ונשק לשימוש עצמם.
מדבר סיני מלא בתחמושת טילים, סמים, משקאות חריפים, מכוניות ונשקים, המוברחים לחמאס ולפלסטינאים בעזה.

פרשת ויקרא תשע"ג: צבא-הגנה-לישראל, לפקוח עיניים! מבריחים נשק ותחמושת מתוחכמת מסודן לעזה דרך מצרים. בעזה יש הרבה מנהרות לכיוון ישראל והרבה מחילות בהן הם מסתירים את הנשק והתחמושת אותם הם רוצים להעביר לערבים בתוך שטח ישראל. צבא-הגנה-לישראל צריך לשמור סוד, אסור לפרסם דבר ולא להתערב בפוליטיקה!
אזהרה חמורה! חיילי צבא-הגנה-לישראל, לא לעלות על טרמפים! הם עושים מאמצים גדולים ביותר על מנת לחטוף חיילים, כדי להכאיב ליהודים ולקלקל את חג הפסח, חג החרות. הם מתחפשים עם ציציות וכיפה שיחשבו שהם אנשים אדוקים.


פרשת תזריע מצורע תשע"ג: החמאס מתחמש, לא להאמין בהם, הם ממשיכים לחפור מנהרות. הם מקבלים המון כסף מהעולם, לוקחים אותו לעצמם ולא לטובת אזרחי עזה. כל מטרתם לחטוף חיילים ולחבל בסיור של חיילי צבא-הגנה-לישראל על גדר הגבול.
צבא-הגנה-לישראל, צריך לבדוק יום יום, ערב ערב, להיות ערניים ולפקוח עיניים, על הכביש ומצדדיו, מאילת עד כיסופים. לא להירדם בג'יפ הסיור, כי הם מתכננים מלכודות ו'הפתעות'.

בהעלותך תשע"ג: החמאס בעזה בשקט מזויף, כדי שצבא-הגנה-לישראל יכנס לשאננות ויגיד כמה הם מסכנים - הם לא מסכנים. הם מתחמשים בכמויות אדירות, ממלאים את המחסור ממדבר סיני, שם יש תחמושת ונשק שמועברים דרך המנהרות. רוב החיילים המצרים משוחדים והחמאס ועזה עובדים בשיתוף פעולה עם הערבים בארץ ישראל, עובדים 'מאוד יפה'. שרות הביטחון הכללי, המוסד ומשרד הביטחון, צריכים לבדוק את העניין הזה במאה עיניים. יש להם מפעלים ומחרטות במקומות מגורים של ערבים בישראל והם מייצרים תחמושת וכלי נשק למיניהם. מתחת למפעל תמים, יש עוד מפעל לייצור תחמושת.

פרשת דברים תשע"ג: מדבר סיני מלא בני אדם מכל הסוגים, מלא טילים ותחמושת - השוק האפור והשחור, אין דין ואין דיין. מורסי לא שמר מספיק במדבר סיני על העברת תחמושת ונשק דרך המנהרות לחמאס. הוא כאילו תפס 5% אחוז ו-95% אחוז נכנסו לעזה ולחמאס. במצרים יש בלאגן גדול, אין סדר והמהפכה רק התחילה, לא יהיה לזה סוף.
פרשת תולדות תשע"ד: החמאס נמצא כרגע בהלם, על שצה"ל מגלה את המנהרות. החמאס עבר לתוכנית חדשה, כדי להרוס את השלווה של מדינת ישראל - מדינת היהודים. לכן, לא צריכה ממשלת ישראל להתערב במלחמה שבין מצרים לחמאס.
פרשת ויצא תשע"ד: חיילי צבא-הגנה-לישראל לא לעלות על טרמפים! אל תגידו 'לי זה לא יקרה!'. יש הרבה ערבים בארץ שמשתפים פעולה עם ערבים בחוץ כדי לחטוף חיילים. הפלשתינאים ממשיכים לפתוח ערוצי מנהרות בלי סוף - סוגרים מפה פותחים מפה.

וישלח תשע"ד: 10.11.13 - צריך להיזהר מהמסתננים, כי הם עושים תועבות ורוע בעם ישראל. הם לומדים מהחמאס לעשות מנהרות. כן, הם עושים מנהרות! צריך לפקוח עיניים באזור בו הם נמצאים ומתחבאים וצריך לעבוד קשה כדי לנטרל ולהוציא אותם חוקית מישראל. אף מדינה לא רוצה אנשים זרים כי כל מדינה יש לה את אזרחיה.
מקץ תשע"ד: צבא-הגנה-לישראל צריכים להיות ערניים! מעזה ועד אילת חופרים מנהרות כמו חפרפרות ורוצים לירות לישראל טילים מטווח אפס. כל אלה שתפקידם לחפש איפה עוברות מנהרות, יעבדו במרץ,כדי שלא תהיה 'הפתעה' בגבול הזה.
ויגש תשע"ד 1.12.13: לחשוב על עתיד המדינה ועתיד ילדינו ולא להתלהב לעשות שלום עם הפלסטינאים, זה לא שלום אמיתי! אל תהיו יפי-נפש כדי שיפרסמו אתכם, זה לא עסק פרטי שלכם! כל העולם גויים, ובטח ובטח שכולם ירצו את טובת הפלסטינאים והערבים שנמצאים בתוך מדינת ישראל.תבינו יהודים, זה הבית שלנו, אין לנו לאן ללכת! לגויים יש לאן ללכת, הם יכולים לגור בכל העולם. רוב הגויים בארץ ישראל, הם הראשונים שרוצים למחוק את העם היהודי מביתו. צריך ללכת איתם ביד קשה, לפי חוק ולא להרפות מהם. אסור לתת להם להרים את הראש! מטרתם להוריד את דגל ישראל ולהניף את דגלם. המוסד, השב"כ וצה"ל צריכים להיות ערניים, לבדוק כל כפר ועיר ערבית, יש תחמושת ונשק גם אצלם, לא רק ברצועת עזה. יש המון נשק ותחמושת בתוך מקלטים מתחת לבתים שלהם, ביום שיתאים להם לפעול יחד עם הפלסטינאים נגד ישראל - יפעלו. צריך לבדוק טוב מחרטות, מתחתיהן ובסביבתן. כל פלסטינאי שנכנס לישראל בצורה לא חוקית יש לו מזימה נגד היהודים.
הסורים ימשיכו לאכול זה את זה. יש להם תחמושת בכמויות אדירות והם עושים מנהרות בתוך סוריה כמו שעושים מול ישראל, על מנת לשמור על התחמושת הכימית האכזרית. סוריה עושה צחוק מארצות-הברית ומהעולם.

שמות תשע"ד: כל רצועת עזה וכל המנהרות שעשה החמאס - הקדוש-ברוך-הוא שטף, הפיל ופירק להם את כל המנהרות - זאת בשורה טובה ומשמחת!
משפטים תשע"ד: צבא-הגנה-לישראל צריך להיות ערני בגבולות. החמאס עובד 24 שעות ביממה במנהרות כדי להפתיע בבסיסי צבא-הגנה-לישראל.
ויקהל תשע"ד: על צבא-הגנה-לישראל להיות ערני מרצועת עזה ועד אילת, יש שם חמאס ופלסטינאים שעושים מנהרות. חלק מהגויים בארץ ישראל מדווחים ועוזרים להם, יש להם נשק ותחמושת מהעולם התחתון, מעזה וממחנות הצבא. צריך להיות ערניים שלא יפתיעו את הבסיסים באזור שלהם - לא להירדם בשמירה!
תזריע תשע"ד: דיברנו מזמן על המנהרות ועכשיו גילו אחת! יש עוד מנהרות, לא אחת ולא שתיים, אלה זרועות של תמנון המכוונות כלפי ישראל. יש עוד מנהרות לכיוון הבסיס הגדול מול עזה ולעוד מקומות. בורא עולם מראה ליהודים ניסים גדולים שעושה להם ומדליק להם נורה אדומה שהשלום הזה הוא שקר אחד גדול - דמיון. מי שרוצה שלום לא עושה מנהרות, לא עושה הפגנות בהר הבית, לא חותך צינורות של גז, לא יורה טילים על ישראל ולא שולח אוניות עם טילים לרצועת עזה. חלק לא קטן מהגויים שגרים בארץ ישראל - אין אמונה בהם! הם גרים בישראל וצריך להיזהר מהם מאוד כי הם בשיתוף פעולה מלא עם הגויים מסביב למדינת ישראל. מתחילת העולם ועד עכשיו ערבים לא אוהבים את היהודים.
30.3.14 מצורע תשע"ד: מנהרות יש עוד הרבה, כמו שרצו להגיע לעין השלושה, רוצים גם להגיע לבסיס הגדול מול עזה. אבו מאזן 'משחק אותה' ילד טוב.
ממשלת ישראל, תפסיקו לחיות באשליות שיהיה שלום עם הפלסטינאים, זו אשליה אחת גדולה. לא יהיה שלום, המטרה שלהם למחוק את מדינת ישראל.
מגבול ירדן רוצים לבוא בהמוניהם לגבול ישראל, תתעוררו ממשלת ישראל! הם באים למזרח ירושלים כדי לעשות חבלות. המפחיד ביותר הוא שהם מתכננים לחטוף חיילי צה"ל באזור ירושלים באמצעות מוניות ותחפושות של חרדים. חיילי צבא-הגנה-לישראל, תהיו זהירים ותהיו ערניים. החמאס והפלסטינאים עושים יד אחת ועובדים על זה. מלך ירדן שמח, הוא יודע שיש אנשים שעושים את עבודתו - שלא יזכה לזה לעולם!
7.4.14 - שבת הגדול תשע"ד: החמאס, הפלסטינאים והג'יהאד ממשיכים לחפור מנהרות וממשיכים עם הנשק הפרימיטיבי והמודרני שלהם. הם נמצאים בכוננות, מחכים לשלוח מְטַר טילים על ישראל בשעה שירצו. שחרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, מנהיגיהם יהרגו את מנהיגיהם וימחקו מן העולם!
פסח תשע"ד: החמאס והפלסטינאים עובדים 24 שעות לחפור מנהרות. הם רוצים להיכנס לבסיס הגדול, זה מה שיש להם בראש. מצרים מבריחים להם תחמושת ונשק. החמאס והפלסטינאים ביחד כולם, מאוחדים, מאורגנים ומלוכדים.
אמור תשע"ד: ממשלת ישראל, תפסיקו להיות תמימים! עד הרגע הזה, הפלסטינאים, החמאס והפתח, חופרים מנהרות בלי סוף כדי לחטוף חיילי צבא-הגנה-לישראל. תתעוררו מהתרדמת! הקדוש-ברוך-הוא מפרק והורס את סוריה, חיזבאללה ואת כל מדינות ערב כדי שיהיה שקט לעם ישראל וכדי שלא יציקו להם, ואתם רוצים למסור חלקים מארץ ישראל לפלסטינאים?! הוריד לכם את סוריה מהראש, אז אתם 'משתעשעים' עם הפלסטינאים?! החמאס עושה סולחה עם הפלסטינאים ופתח וכולם מתאחדים כדי שיהיה להם כח להשפיע ולקחת חלקים ומחבלים מארץ ישראל.
בהר תשע"ד: מטרת הפלסטינאים, החמאס והפתח, הייתה לקבל את כל השבויים שלהם, לקחת אדמות מארץ-ישראל הקדושה ואחר כך להמשיך להילחם, לשלוח טילים לישראל וחבלות עד בלי די.
עד הרגע הזה, הם ממשיכים לחפור מנהרות לכיוון בסיסים צבאיים, עובדים 24 שעות. הם חופרים תעלות מתוך בתים שגרים בהם פלסטינאים. עד הרגע הזה הם מבריחים תחמושת ונשק ממדבר סיני וגם מייצרים בעצמם תחמושת. פניהם לא לשלום, רק לכבוש את מדינת ישראל.
עכשיו ממשלת ישראל והיהודים צריכים להיזהר עוד יותר! כולם גילו שהחמאס והפלסטינאים מאוחדים ומלוכדים - לא מהיום. היהודים סוף סוף יודעים שהערבים שונאים אותנו, יודעים את האמת! יש כאלה יהודים שחיים באשליות שאפשר להאמין בערבים ובפלסטינאים.
בחוקותי תשע"ד: הגשם שירד, מילא במים את כל המנהרות שחפרו מרצועת עזה וממקומות אחרים, המכוונות לבסיסי צבא-הגנה-לישראל. ייקח להם זמן לשקם את המנהרות. צבא הגנה לישראל צריך להיות ערני לחפירות ומנהרות.
סוריה תמשיך להימחק. המורדים ממשיכים להרוס, יעשו מנהרות ופיצוצים שיזעזעו את העולם. סוריה בדרך לכיליון, אין מי שישקם ויעזור לה - אף אחד לא מעוניין.
חוקת תשע"ד: ממשלת ישראל, בכל בית ברצועת עזה יש תחמושת כבדה מאוד, מאוד, מאוד! הם ממשיכים בשלהם לחפורמנהרות, כאילו לא רואים אותם ולא קרה כלום. הם מלמדים ומדריכים את החמאס בחברון איך לחפור מנהרות, למרות שהשטח שם סלעי.
החמאס כאילו נכנע לפלסטינאים לשלום, הכל זיוף, הם היו חברים מזמן, כדי שיוכלו לעבוד ביחד בשיתוף פעולה ולתקוף את ישראל.
מטות תשע"ד: ממשלת ישראלשחיילי צה"ל יהיו מאוד זהירים בכניסה קרקעית לעזה. לחמאס יש עוד עוזרים ושותפים בבונקרים, מתחת לבתים, במנהרות, בבתי חולים, במקומות שצה"ל לא יכול לראות, צריך זהירות גדולה בעניין. כל הבעיות בסוריה, לבנון, עיראק, תורכיה, ירדן ובעוד מקומות, כל הסיבוכים והסכסוכים - הכל מהחמאס. החמאס חושב שהוא מתעסק עם ארץ ישראל - הוא מתעסק עם מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, שיחבוט בהם מכה אחרי מכה, עד שיעלים אותם מהעולם! בורא עולם עושה ניסי ניסים למדינת ישראל, חיילי צבא-הגנה-לישראל ואזרחי ישראל היהודים! אף אחד לא יכול היה להאמין ולא לשער שכיפת ברזל תיירט 90% מהטילים הנשלחים לעבר מדינת ישראל. כל העבודה הזאת במלואה, היא עבודה של הקדוש-ברוך-הוא! שלא יקום אדם ויגיד 'כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה'.כיפת ברזל כוחה במדינת ישראל.
מסעי תשע"ד: המבצע שצה"ל יצא אליו, הוא לא מבצע קל. המנהרות שיש ברצועת עזה, זו מדינה שלמה מתחת לאדמה, עיר תחתית מתחת לעזה, החמאס יכולים לחיות שם לא רק חודשים, גם שנים. יש להם הרבה מנהרות ומערות, יש להם בתים מתחת לאדמה. כל חייל צה"ל ואזרח, לפתוח עיניים, הם אכזריים, פניהם לא לשלום, הם רוצים להרוס את עם ישראל. כל הערים והיישובים בארץ ישראל, שלא יחשבו שנגמרו להם הטילים. הם מלאים בכל מיני טילים, ארוכי טווח וקצרי טווח ויכולים כל רגע לשלוח טיל ולהפתיע בכל מקום במדינת ישראל. לא להיות בשאננות, להיות ערניים כדי שתהיו מוגנים.

Wednesday, July 23, 2014

Message from Rabbi Nir Ben Artzi, shlita, Sunday, 22 Tammuz תשעד – Parashat Maasei

בס"ד
G-d, King of Kings, merciful father, is asking all of the Jews in the holy land of Israel to be united.  There is no left or right, everyone needs to be together in their hearts!  G-d is with the people of Israel and with all of the IDF soldiers, protecting and guarding them through unity, love and kindness in Israel.  You need to read Psalms in every home and every Synagogue.

All of the great Torah scholars and Rabbis in Israel: go out to mass prayer, or in your Synagogues, or organize large prayer meetings to protect and guard the IDF soldiers so that they succeed in their mission to remove the Hamas, which is the cruelest enemy in the world, not only to Israel but to Egypt, Jordan, Iraq, Europe, and the United States as well.  G-d is protecting and guarding the IDF soldiers and they also need to protect themselves.

We will do what we wrote now and this will protect the IDF soldiers; they will succeed in their mission!
The mission the IDF is on is not an easy one.  The tunnels in the Gaza Strip form an entire country underground, a city under Gaza, and Hamas can live there, not for months, but for years.  They have a lot of tunnels and caves, they have houses underground.  Every IDF soldier and citizen must open their eyes, they are cruel, they do not want peace and they want to destroy the people of Israel.  All of the cities and settlements in Israel; don't think they ran out of rockets.  They are filled with all kinds of rockets, long range and short range, and they can at any moment send a rocket and surprise any place in the country.  Don't be complacent, be vigilant to be safe.

Be careful of gentiles living in Israel, don't hitchhike, don't mess with them, ignore them as much as possible.  Don't say "it won't happen to me."

The entire world hates the Hamas!  They are the seed of Amalek, cruel and spreading their snake venom in every country.  The people of Hamas are so cruel that they put their children in the frontline to protect themselves.  Look at the cruelty!  They have no feelings or mercy for their children, they are abominations, uncultured.  You cannot have mercy on cruelty.

You cannot enter a cease fire, the situation will continue until the IDF cleans up the entire Gaza Strip!  If they enter a cease fire, they will arm themselves even more than they already have.  They already prepared for war, to surprise Israel through the tunnels.  They did not believe that the IDF would enter Gaza.

From the time they took Gush Katif, instead of building a great country of peace and love, they built a country of war, filled with ammunitions and rockets to fight Israel.  Now everyone knows why G-d objected to this peace with the Palestinians!

G-d is telling every Jew: the IDF soldiers are in battle and those who are not in there, pray and read Psalms. It doesn't matter if you are or aren't religious, if you are a lefty or righty.  Do more acts of kindness and giving, and pray that the soldiers will be safe and protected; and, that they will succeed in their mission.

Anti-Semitism in the world is greatly increasing; its purpose is to send the Jews away from the exile countries, from the material world, the abominable world, to the holy land of Israel!  Once G-d exiled them, sent them away from the holiest place in the world, from Israel and the Temple, and spread them out across the world.  Today it is time for redemption, to crown the Messiah.  G-d is not sending them away from pure places, but from impure, dirty, abominable places, to the holy and pure land of Israel!

Natural disasters will continue, as will earthquakes, fires, floods and harsh winds, planes will fall, will be taken down, trains will have accidents, submarines and ships will experience complications.  This is G-d's move to remove all the evil and impurities from the face of the earth.

Jews, everyone must do what they can to follow the commandments.

The 18 days of prayer for the kidnapped, who were murdered, continues to protect and guard the IDF soldiers and the people of the Jewish state of Israel.  Don't stop!  The power of the people of Israel is prayer!
There is redemption from the year 1948!  Jews will come to the holy state of Israel by the thousands and millions!

The Messiah is working, operating and praying; doing work like Moses who raised his hands to G-d; and, the Amalekites fell on their faces and died - without us using weapons!

When the Messiah receives his wand, there will come a day when he will be crowned by G-d here on earth. At that time, no state and no person in the world will be able to speak or lift a finger against the state of Israel!  The Messiah holds everything!  The power of the Messiah is to destroy countries and to make peace in the world!  Either they go in peace with him, or they will be swallowed by the earth!  It will be like exiting Egypt, without knives, without weapons, rockets and tanks –with the power of Moses who was the Messiah at the time!  Moses was first; and, the Messiah in this generation – the last!

Courtesy of a "Tair Neri"
Monday, July 14, 2014

The Miracles Continue

The fact that we are experiencing miracles every day lets us know that Hashem is completely running the show.  There are so many subtle things that are overlooked by most, yet very significantly a message from Hashem.  You probably saw in the news about the gas station that was completely destroyed when it was hit by a missile and went up in flames.  What they didn't tell you is that we are hearing about a particular gas station that refused to close on Shabbos, even though I believe all the other stations in that town did close.

One question that has been asked: why is Israel still supplying electricity to Gaza?  Do we enjoy helping our enemy so much, to facilitate their destroying us more efficiently?  The Knesset seems to be more worried about world opinion than helping Israel.  So Hashem decided to send a message.  One of the rockets being sent to Israel hit a power line and knocked out power to about 70,000 Gaza residents.  Netanyahu stated that it would be too dangerous for electric company personnel to go in and repair the damage.  Cute!!!  Hashem does what our leaders are afraid to do.  I forgot to mention that the people under the leadership of the PA and Hamas who receive their utilities from Israel owe the electric company 1.5 billion shekels – they just don’t pay their bills.  The electric company wants to cut them off, but the crazy, cowardly Knesset couldn’t do it.  After all, they would have to answer to the world why we are not helping those who want to kill us.

If you want to read more about the electric miracle, go to “Moshiach is Coming,” and click on the article from the Jewish Press:There are so many subtle miracles happening that will never make the news, but should not be ignored – it is continued chizuk from Hashem and a continued sign that the happy ending is near.

Sunday, July 13, 2014

More Exciting Tidbits

I heard that a Rav went to Rav Chaim Kanievsky, shlita, recently to ask for a haskamah (approval) letter for his soon to be published book.  The book is about Eicha, lamentations that we read on Tisha B’Av.  Rav Chaim said it won't be needed this year.  Rav Chaim, who recently told us that Moshiach is at the door, is hinting to the fact that the mourning and fasting of Tisha B’Av will revert to a feast day.  Tradition has it that when Moshiach is announced, Tisha B’Av will change from a fast day of lamentations to a feast day of celebration.  Does that mean that Moshiach will be announced within the next three weeks?  With all that is happening in the world, especially in Israel, I think it is looking very good, B”H

Thursday, July 10, 2014

Message from Rabbi Nir Ben Artzi, shlita, - Parasha Pinchas, 8 Tammuz תשעד

בע"ה

G-d, King of Kings, is asking all civilians of the state of Israel, the government of Israel, the Mossad and GSS, to urgently give backup to the IDF soldiers, who are loyally, honestly, and truthfully doing their work!  All of the media outlets who film all kinds of things to harm and demoralize the IDF soldiers - it is all a lie!  It is not true, not accurate, and greatly exaggerated.  The modern world, modern media, process, edit, and distort the images, exaggerate and upload it to the media - it is not the truth!  G-d is asking all Israeli civilians, the government of Israel, the GSS, Mossad and Jews living overseas, to give strong backup to the defense and mission of the IDF soldiers.

The IDF soldiers defend and watch over the holy land.  Thanks to them, the orthodox, religious and nonreligious citizens can live.  Thanks to the IDF soldiers they sleep well at night, learn well and pray well.

The IDF soldiers are in very dangerous places doing holy work to save the state of Israel.

The government of Israel is in the process of making very difficult and important decisions in order to make conclusions concerning who they are dealing with.  They have finally made those conclusions. There is no faith in the Palestinians, the Hamas, the Jihad, and some of the Arabs in Israel, none!  The government of Israel, Mossad, and GSS need to remove the leaders of Hamas; they are the ones rioting in Israel.  They are inciting a large part of the Arabs in Judea and Samaria and in the north to create riots – it is all the work of Hamas.

We fully believe that the Mossad and GSS will get to them and remove them from this world – remove them from the root.  They are brainwashing the Arabs in Israel, inciting and causing harsh riots in the state of Israel.  Nothing will help them.  They will fall on their own swords; their bows will break and the Mossad and GSS will destroy them.

The leaders of the Hamas, Palestinians, Fatah, Jihad, and Abu Mazen are pretending to be sweet and pleasant peace lovers.  They are all working together, and nothing will help them.  Abu Mazen has convinced the Hamas and all those looking to harm the state of Israel and the Jews.  He promised them parts of the holy land of Israel and there was a long period of silence.  When the Hamas saw that they are getting nothing , they decided to disrupt the quiet before the storm.  The Hamas and all the leaders saw that there is no chance to deceive, lie and fool the state of Israel and the Jews; they decided to fight now.  Hamas' and Abu Mazen's deception to hurt and destroy the state of Israel has been discovered!  All of the released terrorists have created a gang of terrorists.  The Mossad and GSS, quietly will arrest all of the Hamas leaders and all those who want to harm the state of Israel.  They are still planning to kidnap IDF soldiers and young boys; they continue as usual with lots of gangs. Because of summer vacation, there needs to be a watchful eye on the children of Israel, especially since the Hamas and Palestinians know, heaven forbid, when to surprise.  Do not trust the quiet, watch the children in safe places.  Don't say "it is quiet now", there is no faith in them.

In the Gaza Strip Hamas and the Palestinians have weapons that are more modern than what they had three years ago.  They have more devices to set more accurate targets and they are using them.

One Arab has been killed, it is unknown who killed him and they rioted.  We lost three pure righteous children, make your own conclusions.

The Hamas, Palestinians, Abu Mazen and all of the terrorist leaders are accomplices in kidnapping the righteous kids.  There are many more gangs working together with the kidnappers who murdered the three kids, they are not alone.  The Mossad and GSS will catch them all, don't worry, G-d will help them.  They need to remove the Hamas leaders and all those who want to harm Israel so that they are a flock without a shepherd.

The great pain and sadness over the three murdered kids will never be forgotten.  Every Jew wept and shared the pain.

Jewish women married to Arabs are the greatest danger in the world to Jews.

G-d will continue with the earthquakes, harsh winds, storms, fires, floods, natural disasters in every place, and disasters with trains, airplanes and ships.

Animals will go crazy and harm humans.  Dear Jews, do not go to a mixed beach!  Germs will come out of the ocean, small and large animals to harm the people at mixed beaches.  There is judgment in heaven and earth, do not mess with G-d!

Jordan is getting new immigrants from Iraq and is continuing to get refugees from Syria and Hamas and is on the brink of collapsing.

Turkey continues to get refugees and immigrants from Syria and is on the verge of collapsing.

Syria will continue to be erased.

The border with Jordan must urgently be closed with a strong concrete wall so that not even one refugee from Jordan enters.  This is an opening which can't be stopped and will bring millions, the government of Israel must be careful.

Iran wants to look like a giant, like it is helping the Americans in Iraq, but it is a very close friend with the Russians.  The Americans are delusional; they don't know that the Iranians and Arab countries are volatile.  Iran can't do anything to Israel – any country or any person in the world who wants to harm Israel, G-d will eradicate them from the face of the earth.

Egypt is in conflict with the Hamas.  A golden platter filled with swords and troubles from the Hamas awaits Sisi.  We are showing Sisi who the Hamas really is.

The IDF must not trust the Lebanese border.  Nasrallah and Hezbollah are waiting for orders from Iran to surprise the northern border.  Despite the fact that they are being erased because they have no backup from Syria, the IDF needs to make sure no ammunition reaches them from Syria and Iran.

All the white and black collars, the corrupt and corrupters, the cheaters and deceivers who cheat Jews, should wait in line, they will all be revealed.  G-d is in pain when a Jew cheats a Jew.  Every thief will hang.

Jews in Israel need to be very happy that there is a minister in parliament who decided to close supermarkets on the Sabbath.  He is being strengthened from the heavens because the Sabbath is the life and defense of the people of Israel.

G-d is doing everything so that the people of Israel will shout out to have the Messiah crowned in our generation; we will do everything to make it in our generation.  G-d promises that it will be in our generation!  Like it or not, the crowning of the Messiah will be in our generation!